Do pobrania

Poniżej znajdują się materiały z dotychczas zrealizowanych modułów oraz przykładowe pytania do egzaminu

.
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.1
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.2
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.3
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.4
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.5
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.6
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.7
Moduł I. Prawo upadłościowe cz.8
Moduł II. Prawo restrukturyzacyjne cz.1
Moduł II. Prawo restrukturyzacyjne cz.2
Moduł II.Prawo restrukturyzacyjne cz.3
Moduł II. Prawo restrukturyzacyjne cz.4
Moduł III. Wprowadzenie do mikroekonomii
Moduł IV. Wprowadzenie do makroekonomii cz.1
Moduł IV. Wprowadzenie do makroekonomii cz.2
Moduł IV. Wprowadzenie do makroekonomii cz.3
Moduł V. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Moduł VI. Źródła finansowania przedsiębiorstw cz.1
Moduł VI. Źródła finansowania przedsiębiorstw cz.2
Moduł VII. Rachunkowość spółek cz.1
Moduł VII. Rachunkowość spółek cz.2
Moduł VII. Rachunkowość spółek cz.3
Moduł VIII i IX. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny cz. 1 i 2
Moduł X. Zarządzanie długiem publicznym
Moduł XI. Odpowiedzialność państwa za zobowiązania publiczne - wybrane zagadnienia
Moduł XII. Opodatkowanie podmiotów gospodarczych cz.1
Moduł XV. Przestępstwa przeciwko prawom wierzyciela
Moduł XVI. Niewypłacalność i upadłość w stosunku do osób fizycznych i prawnych w zakresie czynów stypizowanych w art. 300-302 K.K., rozróżnienie stanu grożącej i zaistniałej niewypłacalności i upadłości
Moduł XVII. Psychologiczne czynniki wpływające na zeznania osób dorosłych, starszych i upośledzonych umysłowo
Moduł XVIII. Dziecko jako świadek i poszkodowany

Przykładowe pytania cz.1

Przykładowe pytania cz.2