Rekrutacja

Do 25 września (niedziela) prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do II edycji projektu

Zachęcamy do składania aplikacji:

- sędziów z wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe,
- prokuratorów lub asesorów prokuratorskich zajmujących się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej.

Prosimy o wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego lub zapraszamy bezpośrednio do Biura Projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, pok. 212e (08:00 - 16:00).
Pozostałe wymagane dokumenty:
- dyplom ukończenia szkoły wyższej z zakresu prawa – (oryginał lub odpis do wglądu),
- 3 zdjęcia dyplomowe,
- kserokopię dowodu osobistego,
- oddelegowanie od pracodawcy na studia –
(wzór oddelegowania)

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: podyplomowe@vizja.pl
W przypadku wysłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skany), Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty w wersji papierowej niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu.

Organizatorzy zarezerwowali w projekcie miejsce dla 50 kobiet.


Prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem Rekrutacji
Regulaminem Projektu
Regulamin Studiów