Program

Szczegółowy program studiów opracowany przez kadrę dydaktyczną Uczelni we współpracy z kierownictwem sądów i prokuratur:

I. Prawo upadłościowe
II. Prawo restrukturyzacyjne
III. Wprowadzenie do mikroekonomii
IV. Wprowadzenie do makroekonomii
V. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
VI. Źródła finansowania przedsiębiorstw
VII. Rachunkowość spółek
VIII. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny cz. 1
IX. Budżet państwa, dochody, wydatki, deficyt budżetowy, dług publiczny cz. 2
X. Zarządzanie długiem publicznym
XI. Odpowiedzialność państwa za zobowiązania publiczne – wybrane zagadnienia
XII. Opodatkowanie podmiotów gospodarczych
XIII. Teleinformatyka śledcza. Dokumenty w formie elektronicznej
XIV. Prawo spółek handlowych, w tym z kapitałem międzynarodowym
XV. Przestępstwa przeciwko prawom wierzyciela
XVI. Niewypłacalność i upadłość w stosunku do osób fizycznych i prawnych w zakresie czynów stypizowanych w art. 300-302 K.K., rozróżnienie stanu grożącej i zaistniałej niewypłacalności i upadłości
XVII. Psychologiczne czynniki wpływające na zeznania osób dorosłych, starszych i upośledzonych umysłowo
XVIII. Dziecko jako świadek i poszkodowany