Konsultacje na temat Programu studiów!

Rusza rekrutacja na studia podyplomowe
13 marca 2017

Zapraszamy sądy i prokuratury do konsultacji Programu studiów!

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza sądy i prokuratury z całej Polski do konsultacji Programu studiów podyplomowych. W szczególności konsultacje kierujemy do sędziów z wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz prokuratorów i asesorów prokuratorskich zajmujących się ściąganiem przestępczości gospodarczej/finansowej.

Zachęcamy do skorzystania z formularza, w którym można zapoznać się z Programem, a także zgłaszać swoje uwagi wraz propozycją zmiany poszczególnych zapisów.

Niewypełnienie pola w kolumnie "Treść uwagi – proponowany zapis" oznacza brak uwag.

konsultacje512x512px