Wyniki rekrutacji do II edycji projektu

Rekrutacja uzupełniająca do II edycji projektu!
20 września 2017
Harmonogram zajęć do I edycji studiów na semestr zimowy 2017/2018
10 października 2017

Szanowni Państwo, znane są już wyniki rekrutacji do II edycji projektu
„Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe".