Wyniki postępowania 1/SP/ZK oraz 2/SP/ZK

Rekrutacja uzupełniająca do I edycji projektu!
13 kwietnia 2017
Harmonogram zajęć do I edycji studiów na semestr letni 2016/2017
27 maja 2017

W wyniku przeprowadzonej zasady konkurencyjności w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/SP/ZK (prowadzący wykłady) oraz 2/SP/ZK (prowadzący warsztaty) wyłoniono Wykonawców zgodnie z przedmiotem sprawy.

Zapytanie nr 1/SP/ZK
Moduł I, II - Izabela Gil
Moduł XI, XIV, XV, XVI - Anna Zubkowska-Rojszczak

Zapytanie nr 2/SP/ZK
Moduł I, II - Anna Zubkowska-Rojszczak