W ramach Projektu przewidziano realizację bezpłatnych studiów podyplomowych dla sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich z całej Polski, w trakcie których słuchacze mogą pogłębić wiedzę z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, ekonomii, finansów i psychologii, a także innych zagadnień przydatnych do rozstrzygania spraw gospodarczych oraz ścigania przestępczości gospodarczej.


 

Kto?


  • sędziowie z wydziałów gospodarczych prowadzący postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy zajmujący się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowejKiedy?


  • I edycja
    kwiecień -grudzień 2017 r.
  • II edycja
    październik 2017 - czerwiec 2018 r.